LOADING....!!!!!

备急千金要方

卷十八大肠腑方痰饮第六-小青龙汤……

黄帝内经

生气通天论篇第三

黄帝曰:夫自古通天者生,之本本于阴阳。天地之间,六合之内,其气九州、九窍、五藏、十二节,皆通乎天气。其生五,其气三,数犯此者,则邪气伤人,此寿命之本也。苍天之气清净,则志意治,顺之………

皇甫谧

针灸甲乙经

臣闻通天地人曰儒,通天地不通人曰技,斯医者虽曰方技,其实儒者之事乎。班固序《艺文志》,称儒者助人君,顺阴阳,明教化,此亦通天地人之理也。又云∶方技者,论病以及国,原诊以知政。非能通………

林序

夫医道所兴,其来久矣。上古神农始尝草木而知百药。黄帝咨访岐伯、伯高、少俞之徒,内考五脏六腑,外综经络血气色候,参之天地,验之人物,本性命,穷神极变,而针道生焉。其论至妙,雷公受业传………

皇甫序

诸问,黄帝及雷公皆曰问。其对也,黄帝曰答,岐伯之徒皆曰对。上章问及对已有名字者,则下章但言问言对,亦不更说名字也。若人异则重复更名字。此则其例也。诸言主之者可灸可刺,其言刺之者不可………

序例

神农本草经

牛角

下闭血,瘀血疼痛,女人带下血。髓∶补中,填骨髓。久服,增年。胆∶可案∶《说文》云∶,角中骨也。……

中医网古籍

中医网医书推荐

汉唐时期以后的书很少有出名的!中医网收录的古籍中理论指导以黄帝内经为主,针灸以难经,针灸大成为主线,药学以神农本草经,雷公炮炙论为主线,方剂以伤寒,金匮为主线,借鉴经方实验录等!