LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

《针灸甲乙经》

作  者:皇甫谧

成书时间:

分        类:针灸

阅 读   量: 38110人在读

简        介:

目录(143)

水浆不消发饮第六

针灸甲乙经 > 卷十


    溢饮胁下坚痛,中脘主之。腰清脊强,四肢懈惰,善怒,咳,少气,郁然不得息,厥逆,肩不可举,马刀 ,身 ,章门主之。溢饮,水道不通。溺黄,小腹痛里急肿,洞泄,体痛引骨,京门主之。饮渴身伏多唾,隐白主之。腠理气, 会主之。