LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

《针灸甲乙经》

作  者:皇甫谧

成书时间:

分        类:针灸

阅 读   量: 38145人在读

简        介:

目录(143)

手太阴阳明太阳少阳脉动发肩背痛肩前皆痛肩似拔第五

针灸甲乙经 > 卷十


    肩痛不可举,天容及秉风主之。肩背髀痛,臂不举,寒热凄索,肩井主之。肩肿不得顾。气舍主之。肩背髀不举,血瘀肩中,不能动摇,巨骨主之。肩中热,指臂痛,肩 主之。肩重不举,臂痛,肩 主之。肩重肘臂痛,不可举,天宗主之。肩胛中痛而寒至肘,肩外俞主之。肩胛周痹,曲垣主之。肩痛不可举,引缺盆痛,云门主之。肘痛,尺泽主之。臂 引口,中寒 肿,肩肿引缺盆,商阳主之。肩肘中痛,难屈伸,手不可举,腕重急,曲池主之。肩肘节酸重,臂痛,不可屈伸,肘 主之。肩痛不能自举,汗不出,颈痛,阳池主之。肘中濯濯,臂内廉痛,不可及头,外关主之。肘痛引肩,不可屈伸,振寒热,颈项肩背痛,臂痿痹不仁(《千金》云肩内麻木),天井主之。肩不可举,不能带衣,清冷渊主之。肘臂腕中痛,颈肿不可以顾,头项急痛,眩,淫泺,肩胛小指痛,前谷主之。肩痛不可自带衣,臂腕外侧痛不举,阳谷主之。臂不可举,头项痛,咽肿不可咽,前谷主之。肩痛欲折, 如拔,手不能自上下,养老主之。肩背头痛时眩,涌泉主之。